WSPÓŁCZUCIE

0

U źródła wszelkiego nauczania na temat współczucia leży założenie, że obejmuje ono wszystkie przejawy miłości, że współczucie samo w sobie jest miłością, która obejmuje nas wszystkich. Każdy z nas przechodzi kolejne poziomy rozwoju współczucia, początkowo sądząc, że jest to coś w rodzaju litości, a później ucząc się, że współczucie to coś znacznie więcej. Współczucie to dobre serce i zrozumienie. I jeszcze coś więcej. Współczucie to połączenie emocjonalnej harmonii i uniwersalnej miłości duchowej, które dokonuje się w „ja”. To moja harmonijna reakcja na cudzy ból, potrzeby lub emocje, połączona z pochodzącą od wyższego „ja” uniwersalną miłością ku wszystkim stworzeniom, bez względu na okoliczności. W rdzeniu męskości znajduje się współczucie. Każdy pragnący kochać i być kochanym chłopiec chce się stać współczującym mężczyzną. Żaden nastolatek nie jest pewien, czym jest współczucie dorosłych; nie wie, jak współczuć, jak zrównoważyć emocjonalną harmonię z walecznym duchem rywalizacji, jak uszanować swój niepowtarzalny, osobisty sposób współczucia, jak zaadaptować sposoby okazywania współczucia przez innych – zwłaszcza dziewczęta i kobiety, które mają swoją wizję jego współczucia. Zanalizujmy krótko podstawowe zasady rozwoju współczucia w kontekście chłopców i mężczyzn. Współczucie leży w centrum zainteresowania każdej religii i tradycji duchowej, stąd w nich możemy znaleźć mentorów i mądrość potrzebną do rozwoju współczucia naszych chłopców. Sogyal Rinpoche podaje klucz do tego rozwoju, opierając się na buddyzmie tybetańskim: Nauczyć się współczucia to wiedzieć, że wszystkie stworzenia są takie same i podobnie odczuwają cierpienie. Szanować tych, co cierpią, i wiedzieć, że nie jest się ani innym, ani lepszym od nikogo.

Dodaj komentarz