Współczucie nie jest domeną kobiet

0

W naszej kulturze pojawiają się ostatnio tendencje do podkreślania rozwoju empatii i wrażliwości u młodych mężczyzn, wzorując się na modelu żeńskim. Większość treningów wrażliwości prowadzą kobiety. Wiele z nich pokazuje, jak być wrażliwym w stosunku do dziewcząt i kobiet. To przydatne, ale niewystarczające – wiele treningów jest przez mężczyzn omijanych. Myślę, że mężczyźni sprzeciwiają się tego rodzaju treningom, ponieważ nie uznają one męskich sposobów okazywania współczucia, stojących niekiedy w sprzeczności z tym, czego się według żeńskiego modelu uczy. Na przykład mężczyźni okazują głębokie współczucie, opuszczając dom na całe tygodnie czy miesiące, aby pracować i zapewnić swoim żonom i dzieciom środki do życia. Tymczasem obecnie ten rodzaj współczucia nie cieszy się uznaniem, co jest przyczyną poczucia zagubienia u dorastających chłopców i mężczyzn. Jeśli rozpoczęlibyśmy trening wrażliwości dorastających chłopców od słów: „Jedną z najwspanialszych cech chłopaków jest sposób, w jaki okazują troskę i opiekę, poświęcają swoje ciała i niejednokrotnie dusze, aby opiekować się innymi. Przyjrzyjmy się kilku przykładom. Uszanujmy je”, skupilibyśmy na sobie ich niepodzielną uwagę, a ich chłonne niczym gąbki serca byłyby gotowe zaabsorbować inne wiadomości na temat współczucia.

Dodaj komentarz