Mass media jako gawędziarze

0

Joseph Campbell był jednym z najmądrzejszych mężczyzn naszego stulecia. Jako badacz mitów poświęcił się odnajdowaniu podobieństw w historiach opowiadanych na całym świe- cie. Owe podobieństwa dowodzą, że ludzka psychika, niezależnie od otaczającej kultury, otoczona jest takim samym wewnętrznym krajobrazem, czego wynikiem są opowieści, przez które uczy się młodych, jak mają żyć, dorosłych, jak dobrze prosperować, a starszych, jak przekazać swoją wiedzę, zanim sami odejdą. Pięćdziesiąt lat temu napisał książkę Bohater o tysiącu twarzach. Pokazał w niej jeden z odwiecznych motywów – wędrówkę bohatera. Podczas podróży dorastający młodzieńcy z jakiegokolwiek miejsca na ziemi – Afryki, Ameryki, Europy Środkowej, Azji czy Nowego Jorku – wędrują przez swoje trzy rodziny, a następnie do „czwartego i piątego świata”: światów obcych królestw, duchów, martwych – poddając się inicjacji i przyjmując ją na znak wejścia w świat dorosłych mężczyzn. Pod koniec podróży odkrywają coś zdumiewającego: nawet stworzenia czwartego i piątego świata są członkami ich pierwotnych trzech światów, ich rodziny! Demony, olbrzymy, węże, syreny i króliki składają się na mężczyzn, którymi się stali, zintegrowały się w ich psychice, jakby czyjeś opowiadania zamieniały się w marzenia czyjegoś życia. Wrogowie, z którymi walczyli w obcych królestwach, okazywali się ich dawno zagubionymi wujami albo prowokatorami zesłanymi przez Boga (centrum odniesienia dla rodzin w większości spraw) dla poddania ich próbie. Bez względu na to, dokąd zawędrował bohater, jego droga powrotna zawsze wiodła do domu. Bez względu na to, w jaki sposób udowadniał swoją dorosłą męskość, zawsze wracał do domu. Dom wyglądał inaczej, bo oglądał go już oczami dorosłego mężczyzny. Tylko tutaj jednak mógł zrozumieć, że rodzina ludzka jest wszędzie, tylko wtedy stawał się odpowiedzialnym mężczyzną, bohaterem, królem zdolnym do opieki nad swoją małą społecznością.

Dodaj komentarz