Świetlica
Turniej Gry w Warcaby

ŚWIETLICOWY TURNIEJ GRY W WARCABY

Zapraszamy chętnych uczniów klas  III-VI SP

oraz I-III GIM do wzięcia udziału w „Świetlicowym

turnieju gry w warcaby”.

Z regulaminem oraz szczegółami turnieju można zapoznać się w świetlicy szkolnej u pani

Joanny Komorowskiej.

Zapisy na listę zawodników do 30. kwietnia w świetlicy szkolnej.

 
REGULAMIN KONKURSU WARCABOWEGO

1. „MISTRZ WARCAB”

2. CELE:

• Wyłonienie najlepszych uczniów gry w warcaby z klas I – VI SP oraz I – III Gimnazjum

• Kształtowanie umiejętności nawiązywania kontaktów z rówieśnikami przez zabawę

• Pobudzanie dzieci do zaradności i podejmowania decyzji w sytuacjach trudnych i niepewnych

• Rozwijanie zdolności i umiejętności myślenia twórczego

• Rozwijanie umiejętności przestrzegania zasad i reguł

• Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z wygraną i porażką.

3. ORGANIZATOWRZY KONKURSU – Joanna Komorowska i Małgorzata Lasocka

4. UCZESTNICY KONKURSU – uczniowie klas I- VI SP oraz I-III Gimnazjum przebywający w świetlicy szkolnej

5. ZADANIA KONKURSU – wyłonienie Mistrza Szkoły na rok szkolny 2014/2015

6. KRYTERIA OCENY:

1.

a) Gra w warcaby toczy się pomiędzy dwoma osobami nazywanymi warcabistami. Zawodnicy grają

systemem par (dobór losowy), zwycięzca przechodzi do dalszego pojedynku.

b) Gra się 12 pionkami na czarnych polach, ustawia się je w 3 rzędach, 2 rzędy pól na środku planszy

pozostają wolne.

c) Zaczyna gracz z białymi pionkami.

d) Gracze wykonują kolejno po jednym ruchu, na przemian, własnymi pionkami.

e) W jednym ruchu dowolnie wybrany pionek może zostać przesunięty o jedno pole naprzód po przekątnej(na ukos). Nie wolno wchodzić na białe pola ani na pola zajmowane przez inne pionki.

f) Bicie pionków przeciwnika odbywa się przez przeskoczenie przez bity pionek na następne pole za nim, o ile jest ono wolne. Jeżeli pionek, po przeskoczeniu pionka przeciwnika, ma możliwość bicia następnego pionka, to musi je wykonać.

g) Bicie jest obowiązkowe i ma pierwszeństwo przed wykonaniem innego ruchu( zasada przymusu bicia). W przeciwnym razie traci się pionka.

h) Zbicie może być wykonywane do przodu lub do tyłu.

i) Gdy pionek dojdzie do ostatniego rzędu szachownicy, zmienia się w damkę. W celu odróżnienia damki nakłada się na nią warcabę tego samego koloru.

j) Damka porusza się po przekątnych ( ciemnych polach) we wszystkich kierunkach ( do przodu i do tyłu) na dowolnie wybrane pole.

k) W przypadku, gdy istnieje wybór pomiędzy zbiciem różnych ilości warcab przeciwnika, to obowiązkiem jest bicie większej ilości warcab (zasada bicia większości). Przy czym damka nie ma obowiązku pierwszeństwa wykonania bicia.

l) Gra jest przegrana, gdy gracz stracił wszystkie pionki lub nie ma możliwości wykonania ruchu,

ponieważ jego warcaby zostały zablokowane

2. W Turnieju Warcabowym bierze udział dowolna ilość uczestników

3. Wynik wpisywany jest do tabeli rozgrywek (zwycięstwo – 2 pkt., remis – 1 pkt., porażka – 0 pkt.).

4. Za niestosowne zachowania, tzn. niesamodzielne rozgrywanie partii, przeszkadzanie innym lub inne zachowania budzące zastrzeżenia organizatora, uczestnik może zostać wykluczony z Turnieju.

5. Obowiązuje zasada „dotknięta idzie postawiona stoi”

7. KALENDARZ KONKURSU: Rozpoczęcie rozgrywek 6.05.2015

8. Troje najlepszych zawodników otrzyma dyplomy, a ich nazwiska ukażą się na tablicy aktualności świetlicowych w kategorii „zwycięzcy”

 
Świetlica Przyjazna Uczniowi

 

 
Wiosna w świetlicy

20 marca 2015r. w świetlicy szkolnej zawitała wiosna. Wszystkie dzieci wykonały przepiękne prace plastyczne, które potem stały się dekoracją wiosenną, a były to m.in.: kwiaty i motyle z papieru, bociany, żabki. Tego dnia uczniowie wybrali się także na spacer, w poszukiwaniu wiosny poza salą świetlicy. Znaleziono niezbite dowody na jej przyjście: pierwsze pąki na drzewach, głośno śpiewające ptaki oraz kwitnące krokusy.

„Już jest z nami Wiosna!

Roześmiana, rozśpiewana i radosna...

A wiosna do świetlicy przyszła pieszo,

Już kwiatki za nią spieszą...

Już trawy przed nią rosną...,

I szumią - witaj Wiosno!

 
„Czytanie łączy pokolenia”

23.02.2015 świetlica szkolna zorganizowała dzień pt. „Czytanie łączy pokolenia”, zaproszeni goście czytali uczniom bajki, a były to min.: „Kaczka Dziwaczka”, „Stare drzewo”. Dzieci z uwagą słuchały czytanych utworów, a następnie chętnie uczestniczyły w dyskusji. Czytanie było okazją do wspólnego przeżywania i rozmawiania na temat opowiadań. Wspólne czytanie pokazało zarówno dorosłym jak i dzieciom, że czytanie może być dobrą wspólną zabawą. Zachęcamy wszystkich dorosłych do czytania dzieciom, gdyż CZYTANIE ŁĄCZY POKOLENIA.

Małgorzata Lasocka

 
«pierwszapoprzednia12345678następnaostatnia»

Strona 5 z 8