Egzamin gimnazjalny
EGZAMIN GIMNAZJALNY 2018 PDF Drukuj Email

 

18  kwietnia 2018 r. - część humanistyczna

9.00 – historia i wiedza o społeczeństwie

11.00 – język polski

19 kwietnia 2018 r.  - część matematyczno – przyrodnicza

9.00 – przedmioty przyrodnicze

11.00 – matematyka

20 kwietnia 2018 r.  - język obcy nowożytny

9.00 – poziom podstawowy

11.00 -  poziom rozszerzony