Comenius 2013-2015


Szkoły partnerskie

Nasi partnerzy, z którymi współpracujemy w ramach projektu:

Kraj

Miasto

Szkoła

Hiszpania Tarifa

COLEGIO PUBLICO CAMPINA DE TARIFA

 • Szkoła podstawowa + przedszkole
 • ok. 50 uczniów

Turcja Isparta İSTANBUL TİCARET ODASI ŞEHİT MUSTAFA GÖZÜTOK ORTAOKULU
 • Gimnazjum
 • Uczniowie w wieku 10 – 14 lat
 • Szkoła założona w 2011 r.
 • 790 uczniów
Czechy Czeski Cieszyn GYMNÁZIUM, ČESKÝ TĚŠÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
 • Gimnazjum + liceum
 • Uczniowie w wieku 12-19 lat
 • 480 uczniów i 40 nauczycieli
Słowenia Brezice OSNOVNA ŠOLA BREŽICE/BREZICE ELEMENTARY SCHOOL
 • Szkoła podstawowa
 • Uczniowie w wieku 6-15 lat
 • 748 uczniów
 
Informacje ogólne

Zespół Szkół w Drobinie po raz drugi rozpoczął realizację grantowego projektu „Comenius” polegającego na współpracy szkół europejskich. Projekt ten będzie trwał dwa lata (2013 – 2015), a uczniowie i nauczyciele realizować będą wspólne zadania oraz odwiedzać szkoły partnerskie. W tej edycji nawiązaliśmy współpracę z następującymi placówkami edukacyjnymi:

 • szkołą podstawową w Hiszpanii  (w miejscowości Tarifa)
 • szkołą średnią w Turcji (w miejscowości Isparta)
 • szkołą podstawową w Słowenii (miejscowość Brezice)
 • liceum w Czechach (w miejscowości Czeski Cieszyn)


Nasz wspólny projekt nosi tytuł „Przekraczanie granic”, a jego główne cele to:

 • pogłębienie wiedzy przez nauczycieli o dydaktyce nauczania uczniów niepełnosprawnych/z dysfunkcjami.
 • wymiana opinii, doświadczeń, narzędzi z nauczycielami europejskimi, poznanie pracy innych szkół w Europie.
 • wspieranie uczniów niepełnosprawnych/ z dysfunkcjami w szukaniu ścieżki rozwoju, w integracji w społeczność szkolną.
 • poznanie kultury krajów partnerskich
 • rozwijanie tolerancji i szacunku dla różnorodności kultur i tradycji
 • promocja kultury i historii naszego kraju i regionu
 • stosowanie nowoczesnych technologii informacyjnych
 • przygotowanie uczniów do wyboru własnej ścieżki zawodowej


Działania w ramach projektu:

 • doskonalenie umiejętności komunikowania się w języku angielskim
 • udział w zajęciach pozalekcyjnych
 • wyjazdy zagraniczne (do krajów partnerskich)
 • konkurs na kartkę świąteczną – wysłanie kartek do szkół partnerskich
 • konkurs na logo projektu – wybór najlepszego logo spośród propozycji wszystkich szkół
 • praktyka pisania własnego CV oraz przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej.
 • praca z uczniami z wykorzystaniem różnych technik (teatr, rysunek, gazetka itp.)
 • przygotowanie broszur o projekcie
 • konkursy wiedzy o krajach partnerskich
 • stworzenie i upowszechnienie produktów końcowych: kalendarza wielojęzycznego, „Europejskiego Słownika Pracy”
 • przygotowanie „Dnia Karier Zawodowych” oraz  „Dnia Niepełnosprawności”


W ramach projektu uczniowie i nauczyciele będą odwiedzać szkoły partnerskie. Zrealizowanych zostanie:

 • 12 wyjazdów nauczycielskich
 • 12 wyjazdów uczniowskich


Kryteria wyboru osób wyjeżdżających:

* uczniów

 • nienaganne zachowanie ucznia w szkole oraz na wszystkich imprezach szkolnych
 • komunikatywna znajomość języka projektu – języka angielskiego
 • wiedza merytoryczna na temat projektu
 • zaangażowanie w działania związane z realizacją projektu
 • aktywny udział w konkursach dotyczących projektu
 • gotowość do przyjęcia gości – uczniów ze szkół partnerskich
 • gotowość do zamieszkania u rodziny w odwiedzanym kraju partnerskim
 • pisemna zgoda rodziców na udział w wyjeździe zagranicznym

* nauczycieli

 • wkład pracy w realizację projektu
 • zaangażowanie w przygotowanie „Tygodnia Comeniusa” w naszej szkole (wizyty szkół partnerskich)
 

COMENIUS

 
«pierwszapoprzednia1234następnaostatnia»

Strona 4 z 4