Comenius 2013-2015


Sprawozdanie z Koła Comeniusa za I semestr 2013/ 2014r.

W roku szkolnym 2013/2014 Zespół Szkół w Drobinie rozpoczął po raz drugi międzynarodową współpracę szkół w ramach projektu Comenius.
23 listopada w Zespole Szkół w Drobinie odbyły się warsztaty plastyczne dla uczniów szkoły podstawowej oraz gimnazjum w ramach projektu Comenius, które były rozpoczęciem działań. Gościem specjalnym warsztatów była pani Elżbieta Hołoweńko autorka kompozycji plastycznych ilustrujących wiersze Wisławy Szymborskiej. Celem warsztatów było wykonanie kartek świątecznych oddających atmosferę i tradycję świąt Bożego Narodzenia w Polsce. W sumie wykonano ponad siedemdziesiąt kartek świątecznych. Wszystkie prace zostały wystawione na szkolnym korytarzu, gdzie można było głosować na najpiękniejszą kartkę. Poprzez głosowanie wybrano kartki, które z okazji świąt wysłano do szkół partnerskich, z którymi realizujemy wspólny projekt Comenius.

Na pierwszym spotkaniu koła Comeniusa, jakie odbyło się 29 listopada 2013r. poznaliśmy zasady projektu, harmonogram działań, kryteria i szkoły partnerskie z jakimi współpracujemy. Wszyscy uczniowie, którzy postanowili uczestniczyć w projekcie Comenius wzięli udział w teście umiejętności językowych, który polegał na rozmowie w języku angielskim i odpowiadaniu na zadawane przez nauczyciela pytania.


Uczestnicy koła Comenius mieli za zadanie przygotować prezentację multimedialną na temat naszej szkoły. Wykonano jedenaście prezentacji, spośród których wyróżniono sześć najlepszych. Autorzy tych prac pojadą na drugą wizytę projektową do Słowenii.

Na kolejnym z naszych spotkań czytaliśmy tekst o tradycjach Bożonarodzeniowych w różnych krajach. Następnie w grupach sami opisywaliśmy polskie tradycje świąteczne. Ćwiczyliśmy pisanie e-mail’a z charakterystyką świąt Bożego Narodzenia.

Następne spotkanie poświeciliśmy naszym szkołom partnerskim, aby poznać je dokładniej. Oglądaliśmy ich strony internetowe i prezentacje multimedialne oraz dostępne w Internecie artykuły i zdjęcia. Przygotowywaliśmy również gazetki informacyjne o krajach partnerskich. Stworzyliśmy miejsce promujące projekt Comeniusa- "Project Corner". Wiedząc bardzo dużo o naszym mieście, napisaliśmy e-mail, w którym opisaliśmy Drobin. Musimy opisać miejsce, w którym mieszkamy i uczymy się naszym szkołom partnerskim.

Rozpoczęliśmy także ćwiczenia polegające na tym, iż każdy członek koła Comeniusa prowadzi lekcje dla pozostałych uczniów. Jest to bardzo ciekawe doświadczenie. Możemy się od siebie nawzajem uczyć.

Spotkania były bardzo udane. Rozbudziły w nas zainteresowanie projektem. Wszyscy uczestnicy koła wykazują się dużym zaangażowaniem. Czekamy na kolejne działania w ramach projektu w drugim semestrze.

Natalia Błaszkowska kl. I c

Nasze miasto – opis w języku angielskim:


My town – Drobin
In our Town there are a lot of public places. We have got a very big school however we haven’t got a hospital. You can find old and beautiful church but there isn’t a theatre or a cinema. There is a bank, town hall, hotel and post office in our town. You can feel save in Drobin because w e have got a police station and a fire station. In our town there are a lot of shops, ex. Clothes shop, baker’s and butcher’s shop. We have also a supermarket, gas station barbershop. We love sport so we built a sport arena. If you feel bad or stressed you can read a book in a library, walk through the park or eat a good meal in a restaurant. I think my town is a nice place.
Maria Grodkiewicz kl. II a

 
KONKURSY W RAMACH PROJEKTU COMENIUS!

KONKURSY W RAMACH PROJEKTU COMENIUS!


Zespół Comeniusa ogłasza dwa nowe konkursy:


1. Konkurs wiedzy o krajach partnerskich projektu Comenius 2013 – 2015
Regulamin konkursu
Konkurs adresowany jest do uczniów klas VI Szkoły Podstawowej oraz wszystkich klas gimnazjum. Pytania konkursowe dotyczą najważniejszych zagadnień z zakresu geografii, tradycji, historii, kultury i religii krajów partnerskich projektu Comenius (Hiszpanii, Słowenii, Czech i Turcji). Konkurs przebiegać będzie w formie pisemnej  w języku polski oraz składać się będzie z zadań zamkniętych.
Termin i miejsce konkursu: 13. 02. 2014 r. (6 godzina lekcyjna), sala konferencyjna.
Temat konkursu: Kraje partnerskie w projekcie Comenius 2013 – 2015
Uczniowie chętni do wzięcia udziału mogą zapisać się u wychowawców najpóźniej na 2 dni przed terminem konkursu (do 11 lutego 2014r)
Wszyscy uczestnicy konkursu piszą ten sam test w tym samym miejscu i o tym samym czasie.
Laureaci – zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymują nagrody rzeczowe. Pozostałe dwa miejsca wyróżnione zostają dyplomem.
Wyniki zostaną ogłoszone 14 lutego i umieszczone na stronie internetowej szkoły. Nagrody i dyplomy wręczone zostaną 14 lutego.


2. Konkurs plastyczny na Logo projektu Comenius.
1.    Konkurs skierowany jest do uczniów klas 4 – 6 S.P. oraz wszystkich gimnazjum.
2.    Kryteria:
- praca wykonana samodzielnie na kartce bloku rysunkowego formatu A 4.
- projekt logo należy wykonać tradycyjnymi technikami plastycznymi: (np. kredkami, ołówkiem, mazakami, farbami, wydzieranka itd.).
- Logo musi informować o specyfice projektu, czyli edukacji osób niepełnosprawnych/ przekraczania przez nich granic lub/i informować o współpracy pomiędzy państwami partnerskimi.
- Logo powinno przede wszystkim zawierać obrazy/grafikę, napis: Comenius i tytuł projektu w języku angielskim: „Crossing the borders”. Nie dopuszcza się stosowania napisów w języku polskim.
- Logo może zawierać flagę Unii Europejskiej, powinno zawierać flagi państw partnerskich: Polskę, Słowenie, Hiszpanię, Czechy i Turcję.
- jedna osoba może oddać tylko jedną pracę, podpisaną imieniem, nazwiskiem oraz klasą z tyłu pracy.
5. Konkurs odbywa się w dwóch etapach: szkolnym i europejskim.
6. Etap szkolny odbywa się w Zespole Szkół w Drobinie.
7. Nieprzekraczalny termin zgłaszania projektów do szkolnego etapu to 12 lutego 2014 r., należy je przekazać swoim wychowawcom.
8. Etap europejski w formie głosowania internetowego odbędzie się w od 15 – 28 lutego 2014 r.
8. W ocenie projektów jury, będzie brało pod uwagę: samodzielność ucznia (niedopuszczalne jest wykonanie projektu np. przez osoby dorosłe), estetykę i oryginalność wykonania, adekwatność do tematu oraz pomysłowość. Najlepsze logo zostanie weźmie udział w 2 etapie konkursu, gdzie będzie konkurować ze zwycięskimi pracami z krajów partnerskich.

 
Warsztaty plastyczne

W sobotę 23 listopada w Zespole Szkół w Drobinie odbyły się warsztaty plastyczne dla uczniów szkoły podstawowej oraz gimnazjum w ramach projektu Comenius. Gościem specjalnym warsztatów była pani Elżbieta Hołoweńko autorka kompozycji plastycznych ilustrujących wiersze Wisławy Szymborskiej. Uczniowie pracowali także pod okiem pani Małgorzaty Mikołajewskiej i współpracujących nauczycieli: panią wicedyrektor Hanną Szymańską, p. A. Marcinkowską, A. Rykaczewską, J. Komorowską, A. Rokicką, A. Lemanowicz. Celem warsztatów było wykonanie przez uczniów kartek świątecznych oddających atmosferę i tradycję Świąt Bożego Narodzenia w Polsce. Uczniowie najmłodszych klas, jak i ci starsi z ogromnym zapałem pracowali w trakcie warsztatów z użyciem różnorodnych materiałów i technik. W sumie wykonano ponad siedemdziesiąt kartek świątecznych. Wszystkie prace zostaną wystawione na szkolnym korytarzu. Uczniowie i nauczyciele poprzez głosowanie wybiorą dziesięć najpiękniejszych kart, które przekażemy z okazji Świąt Panu Burmistrzowi oraz szkołom partnerskim, z którymi realizujemy wspólny projekt Comenius.
Dziękujemy uczniom i nauczycielom za wspólną zabawę twórczą i piękne prace.


Zespół COMENIUSA

 
Koło Comeniusa

Drogi Uczniu,

Jeśli jesteś ciekawy świata, chcesz poszerzyć swoją wiedzę o kulturze i tradycji krajów europejskich, nawiązać nowe znajomości z rówieśnikami mieszkającymi za granicą, a język angielski jest twoją pasją, serdecznie zapraszamy  do „Szkolnego Koła Comenius”, gdzie będziesz mieć możliwość współpracy z naszymi szkołami partnerskimi w ramach projektu Comenius 2013-2015 - wymianę informacji, dzielenie się doświadczeniami oraz zawieranie przyjaźni z  osobami mieszkającymi w odległych od siebie regionach Europy.

Zajęcia odbywają się w piątki o godz. 14.40 w Sali 18 B

 
Pierwsza wizyta projektowa

Pierwszy rok realizacji projektu rozpoczął się spotkaniem organizacyjnym nauczycieli wszystkich szkół partnerskich w szkole hiszpańskiej. Spotkanie to odbyło się w terminie 04 – 08 listopada 2013 r. w miejscowości Tarifa, a naszą szkołę reprezentowała nauczycielka języka angielskiego – Anna Rykaczewska.

Spotkanie w Hiszpanii rozpoczęło się wizytą w szkole partnerskiej. Wszystkie delegacje nauczycielskie miały możliwość obserwować pracę tej szkoły, zobaczyć przebieg lekcji, porozmawiać z uczniami i nauczycielami, a także wysłuchać prezentacji na temat szkoły, jej organizacji, projektów i osiągnięć.

W kolejnych dniach gospodarze hiszpańscy zorganizowali swoim gościom kilka wycieczek fakultatywnych w celu pokazania choć odrobiny piękna Hiszpanii, jej tradycji, zabytków, kultury. Delegacje nauczycieli zwiedziły zabytkowe miasto Cadiz, urokliwe małe miasteczko Tarifa, w którym zatrzymano się w trakcie wizyty, a także półwysep Gibraltar będący kolonią angielską. Nauczyciele odwiedzili również szkołę dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. Pracownicy szkoły oprowadzili wszystkich bardzo dokładnie, pokazali pomieszczenia służące różnym zajęciom i opowiedzieli o funkcjonowaniu szkoły. Ostatniego dnia nauczyciele spotkali się z burmistrzem miasta Tarifa oraz lokalnymi mediami (gazetą i telewizją).

Każdego dnia nauczyciele gromadzili się na spotkania w celu omówienia dwuletniej współpracy, dyskutowania na temat zadań projektowych oraz ustalenia wizyt w szkołach partnerskich.

Pierwsze spotkanie umożliwiło wzajemne poznanie się wszystkich partnerów, omówienie organizacji współpracy oraz nawiązanie przyjaźni, które będą sprzyjać efektywnej pracy. Gospodarze udowodnili, iż Hiszpanie to bardzo ciepli i przyjaźni ludzie a Hiszpania jest krajem wartym odwiedzenia.

 
«pierwszapoprzednia1234następnaostatnia»

Strona 3 z 4