Pedagog szkolny PDF Drukuj Email

Pedagog w szkole zajmuje się wspomaganiem uczniów, rodziców i nauczycieli. Prowadzi indywidualne rozmowy terapeutyczne, pomaga w rozwiązywaniu trudnych sytuacji wychowawczych, prowadzi zajęcia w klasach. Uczniowie, nauczyciele i rodzice mogą zwrócić się do pedagoga po pomoc i wsparcie w różnych sprawach: porozmawiać o problemach, rozwiać wątpliwości i uzyskać poradę lub informację gdzie szukać dalszej pomocy. Rodzice naszych uczniów mogą również skorzystać z porady i konsultacji terapeutycznej w sprawach dotyczących ich dzieci. Zajmuje się diagnozowaniem i rozwiązywaniem konfliktów rówieśniczych, wykorzystując w tym celu metody dostosowane do potrzeb i sytuacji. Analizuje  orzeczenia i opinie psychologiczne, pomaga w tworzeniu zindywidualizowanych programów edukacyjnych dla dzieci o specjalnych potrzebach w tym zakresie. Wspomaga nauczycieli w przygotowywaniu dostosowań edukacyjnych i wychowawczych do indywidualnych potrzeb dziecka. Na bieżąco współpracuje z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną. Prowadzi szkolenia i warsztaty dla rodziców uczniów i nauczycieli. Zajmuje się pomocą socjalną na terenie szkoły. Informuje o rodzaju pomocy, przyjmuje  wnioski o dofinansowanie podręczników. Współpracuje z Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz kuratorami z sądów rodzinnych, policją  (realizując zadania profilaktyki w szkole).  Pedagogami w naszej szkole są Pani Hanna Szymańska i Pani Marta Wiśniewska.

GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO - Hanna Szymańska

Poniedziałek

Wtorek

8.50 – 11.50

DYŻUR  PEDAGOGA

GRUPA 2

1

8.50 – 11.50

DYŻUR  PEDAGOGA

5

GRUPA 4

GRUPA 5

5

6

GRUPA 11

GRUPA 6

6

7

GRUPA 12

8

GRUPA 10

Środa

Czwartek

9.50 – 12.50

DYŻUR  PEDAGOGA

10.50 – 11.50

DYŻUR  PEDAGOGA

GRUPA 7

5

6

GRUPA 3

GRUPA 13

6

7

GRUPA 9

GRUPA 8

7

GRUPA 10

8

 

 

GRUPA 1

9

Piątek

8.00 – 10.00

DYŻUR  PEDAGOGA

GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO - MARTA WIŚNIEWSKA

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 8.45

zajęcia indywidualne (pokój nr 13 A)

8.55 – 9.40

zajęcia indywidualne

(pokój nr 13 A)

10.00 – 11.30

dyżur w gabinecie

12.50 – 14.30

zajęcia indywidualne

(pokój nr 13 A)

14.35 – 15.20

zajęcia indywidualne

(pokój nr 13 A)

 

8.00 – 9.00

zajęcia indywidualne

(pokój nr 13 A)

9.50 – 10.50

zajęcia indywidualne

(poza szkołą)

11.00 – 14.30

dyżur w gabinecie

 

8.00 – 9.00

zajęcia indywidualne

(pokój nr 13 A)

9.00 – 10.30

dyżur w gabinecie

10.40 – 11.25

zajęcia indywidualne

(pokój nr 13 A)

11.30 – 13.00

dyżur w gabinecie

 

9.50 – 10.50

zajęcia indywidualne

(poza szkołą)

11.00 – 12.30

dyżur w gabinecie

12.50 – 14.30

zajęcia indywidualne

(pokój nr 13 A)

8.00 – 10.30

dyżur w gabinecie