PRZYSTANEK „PROFILAKTYKA A TY” PO RAZ PIERWSZY W DROBINIE PDF Drukuj Email

Grupa PaTPORT Drobin podsumowała intensywny rok pracy miłym wydarzeniem, jakim było zorganizowanie własnego- samodzielnie przygotowanego- Przystanku PaT. Dotąd bywaliśmy na tego typu imprezach jedynie jako goście zapraszani przez inne grupy.

Ogólnopolski program „Profilaktyka a Ty” wpisuje się w nurt profilaktyki pozytywnej, której głównym założeniem jest wzmacnianie więzi rówieśniczych poprzez aktywizowanie młodzieży do podejmowania działań twórczych. Dlatego nieodłącznym elementem Przystanków są zabawy i warsztaty, podczas których dzieci i młodzież z różnych szkół współpracują z sobą i dzielą się swoimi doświadczeniami.

GALERIA

Program uroczystości opracowaliśmy w taki sposób, by nie było w nim miejsca na nudę. Symbolem oficjalnego otwarcia Przystanku było wspólne odśpiewanie hymnu PaT-u  oraz odtańczenie belgijki -  tańca, który znosi wszelkie podziały.  Na dalszym etapie spotkania opiekunowie oraz uczniowie z SP w Drobinie (członkowie PaT- u, zuchy i harcerze), z SP w Starych Proboszczewicach (wolontariusze) oraz z ZSP w Żurominie (członkowie PaT- u) uczestniczyli w wybranych przez siebie warsztatach. Pod czujnym okiem instruktorów (p. Bartosza Olęckiego- Mazowieckiego Lidera PaT- u, p. Aleksandry Jakubowskiej- instruktorki tańca z Płocka oraz nauczycieli SP w Drobinie: pań Iwony i Agnieszki Lemanowicz,  p. Małgorzaty Mikołajewskiej i p. Pawła Sosińskiego) podejmowali działania w zakresie warsztatów plastycznych, wokalnych, tanecznych, teatralnych oraz kulinarnych. Zwieńczeniem warsztatów było zaprezentowanie imponujących efektów wspólnej  pracy.

Kolejnym punktem programu były kreatywne zabawy zaproponowane przez zuchy i harcerzy wraz z p. Ewą Szumańską i p. Małgorzatą Lasocką. Duże  wrażenie na wszystkich obecnych wywarł spektakl „Grzeczna”  w wykonaniu grupy PaTPORT Drobin pod opieką p. Edyty Jarzębowskiej.

Nad sprawnym przebiegiem i dobrą atmosferą spotkania czuwały również panie: Marta Kinalska i Ewa Kisielewska wspierane przez p. Monikę Mikołajewską i p. Katarzynę Czajkę. W  uroczystości towarzyszyli nam (nieco dłużej lub odrobinę krócej ;) p. Dyrektor Bogdan Banaszczak, p. Wicedyrektor Lena Wójcik, oficjalna Przyjaciółka PaT- u  p. Agnieszka Bogdańska oraz funkcjonariusze Posterunku Policji w Drobinie st. aspirant Maciej Kowalski i sierżant Aleksandra Kucharska.

Zwieńczeniem spotkania stały się gry na świeżym powietrzu oraz zabawa taneczna. Najlepszym dowodem na to, że warto było zorganizować Przystanek, były uśmiechy uczestników i ich sympatyczne opinie na temat uroczystości.

Cieszymy się, że mogliśmy zadbać o gości bez jakichkolwiek kosztów finansowych z ich strony. Było to możliwe dzięki podejmowanym przez nas w tym roku inicjatywom oraz za sprawą hojności sponsorów. Serdecznie dziękujemy: zespołowi sklepiku szkolnego „Kącik smaku”, panom Sebastianowi Kurzajakowi i Piotrowi Urbaniakowi z firmy Sebex s. c., paniom z Dziennego Domu Senior- Wigor w Drobinie, Rodzicom uczniów zaangażowanych w organizację Przystanku.

Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli nam sprawić, że podczas Przystanku PaT w Drobinie czuć było w powietrzu magię przyjaźni.