POWIATOWY KONKURS LITERACKI POD HONOROWYM PATRONATEM STAROSTY PŁOCKIEGO I BURMISTRZA MIASTA I GMINY W DROBINIE PDF Drukuj Email

4 czerwca 2018r. w Szkole Podstawowej imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego w Drobinie  odbyło się rozstrzygnięcie Powiatowego Konkursu Literackiego pod honorowym patronatem Starosty Płockiego oraz Burmistrza Miasta i Gminy w Drobinie: „Polska-nasza ojczyzna - a w niej ja i moja rodzina”.

Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów z terenu powiatu płockiego, a jego przedmiotem było napisanie wiersza o charakterze patriotycznym, związanego z ojczyzną i rodziną.

Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży. Do organizatorów wpłynęło wiele prac ze szkół z obrębu powiatu płockiego.

Komisja Konkursowa, w składzie:

Przewodniczący Jury:

Aleksandra Dybiec - Inspektor w wydziale Rozwoju Gospodarczego i Promocji Starostwa Powiatowego w Płocku

Członkowie Jury:

Mariola Wróblewska - Kierownik Referatu  Oświaty  UMiG w Drobinie

Maria Bożykowska - Dyrektor Gimnazjum im. Zbigniewa Dłużniewskiego w Nowej Górze

Bogdan Banaszczak - Dyrektor  Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Drobinie

Edyta Jarzębowska - nauczyciel języka polskiego w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Drobinie

oceniła prace uczniów w trzech kategoriach wiekowych, zgodnie z określonymi w Regulaminie Konkursowym  kryteriami, biorąc pod uwagę przede wszystkim:

-poziom literacki pracy,

-poprawność stylistyczną i językową,

-oryginalność dzieła,

-ogólną estetykę pracy.

Spośród wszystkich uczestników, jury wyłoniło następujących laureatów:

Klasy I-III szkoły podstawowej

I miejsce- Oliwia Umiejewska kl.IIIb SP Drobin

Wyróżnienia: Maria Skierkowska kl.IIa SP Drobin, Filip Weresiński kl.IIaSP Drobin, Maria Magdalena Matusiak kl.IIIa SP Drobin.

Klasy IV-VI szkoły podstawowej:

I miejsce- Klaudia Mikołajewska kl. VIB SP Drobin

II miejsce- Kamila Taflińska kl.IVc SP Drobin

III miejsce- Marta Ziółkowska kl.IVb SP Drobin

Wyróżnienia: Julia Konieczna kl.Vb SP Drobin, Julia Skierkowska kl.VIa SP Drobin, Oliwia Skierkowska kl.VIc SP Drobin.

Klasy I-III gimnazjum:

I miejsce- Natalia Mikołajewska kl. IIIA  SP Drobin

II miejsce- Wiktoria Umiejewska kl.IIc SP Drobin

III miejsce-Patryk Mikołajewski kl. IIb SP Drobin

Wyróżnienia: Klaudia Górecka kl.IIIB SP Drobin,  Kinga Piórkowska kl.II c SP Drobin, Kinga Bartosiak kl.II Gimnazjum w Nowym Duninowie.

Utwory laureatów Konkursu oraz osób wyróżnionych zostaną opublikowane w tomiku literackim  „Polska- nasza ojczyzna-a w niej ja i moja rodzina”.

Uroczyste wręczenie nagród nastąpi 17 czerwca 2018r.podczas obchodów XXX Dni Drobina.

Gratulujemy zwycięzcom, wyróżnionym i wszystkim uczestnikom Konkursu.

Życzymy dalszych sukcesów literackich.

Organizatorzy Konkursu:

Julita Taflińska i Renata Jędrzejewska

GALERIA