UROCZYSTOŚCI ZWIĄZANE Z OBCHODAMI ROKU ŚWIĘTEGO STANISŁAWA KOSTKI PDF Drukuj Email

Dnia 21 maja 2018 roku społeczność Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego uczestniczyła w uroczystościach związanych  z obchodami Roku Świętego Stanisława Kostki. O godzinie 8:30 wzięliśmy udział w uroczystej Mszy Świętej w Kościele parafialnym w Drobinie. Następnie nastąpiło uroczyste przejście wszystkich uczniów, nauczycieli, dyrekcji, rodziców i kapłanów na czele z obrazem Św. Stanisława i jego relikwiami do hali MOKSiR. Tu odbyły się dalsze uroczystości. Młodzież przygotowana przez p. Jolantę Grzelak, p. Małgorzatę Plebaniak i p. Pawła Sosińskiego w spektaklu słowno-muzycznym przybliżyła postać Św. Stanisława.

GALERIA

 

Scenografię do widowiska przygotowała p. Anna Rokicka i p. Małgorzata Mielczarska-Szmidt. Po spektaklu odbyło się adorowanie relikwii oraz modlitewne czuwanie poprowadzone przez ks. Kanonika Andrzeja Kucharczyka i ks. Prefekta Tomasza Lemańskiego. Po uroczystości Głos zabrali Burmistrz Andrzej Samoraj  oraz dyrektor Bogdan Banaszczak.
Postawa i zasady życia Św. Stanisława Kostki mogą być wzorcem dla młodych ludzi. Cieszymy się bardzo, że dzięki tym uroczystościom mogliśmy przybliżyć jego postać naszym uczniom.
Składamy serdeczne podziękowanie dla dyrektora MOKSiR p. Michała Lemanowicza za udostepnienie hali na to wydarzenie.