PTTK PDF Drukuj Email

Każdy krajoznawca musi być turystą, a ten, kto ma zamiłowanie do turystyki krajoznawczej, przechodzi drogę stopniowego "dojrzewania" i doskonalenia się: pojawia się zainteresowanie różnymi dziedzinami wiedzy, potrzeba rozszerzania i pogłębiania posiadanych wiadomości. Jest zjawiskiem typowym, że najpierw budzą zainteresowanie obiekty łatwo dostrzegalne, szczególnie atrakcyjne, jak np. efektowny krajobraz górski, ciekawe budowle zabytkowe, pięknie położone jeziora; wystarczają same wrażenia i ogólne wiadomości. Z czasem uwaga kieruje się na inne obiekty i szczegóły, które odkrywają przed obserwatorem wiele pasjonujących problemów... następnie rodzi się zainteresowanie geografią, geologią, botaniką, etnografią, historią...

GALERIA

Za tym idzie poszukiwanie i gromadzenie odpowiednich publikacji, własnych zbiorów, wykonywanie fotografii itd., czasem jakaś działalność badawcza, popularyzatorska, organizatorska. Znaczna jednak większość turystów poprzestaje na gromadzeniu wrażeń i obserwacji z wycieczek oraz pamiątek i fotografii co przeradza się często w pasję; wystarcza im to na osobisty użytek, a niekiedy do prezentacji rodzinie lub znajomym i przynosi dostateczne zadowolenie. Z takich "amatorów" turystów wyrastają czasem działacze krajoznawcy. Są to ludzie nie tylko o serdecznych zamiłowaniach, wręcz pasji krajoznawczej, ale przede wszystkim społecznicy, posiadający inicjatywę i odpowiednie uzdolnienia, Cechy te, poza wiedzą o kraju, są nieodzowne do rozwijania pracy krajoznawczej o charakterze społecznym. Kursy i podręczniki nie potrafią w ten sposób ukształtować człowieka i jego pozytywnych cech indywidualnych, mogą jedynie dopomóc do ich szybszego wykorzystania, do niezbędnego wzbogacenia wiadomości teoretycznych i znajomości kierunków programowych ruchu turystyczno-krajoznawczego. Szeroka praktyka ułatwia nabywanie doświadczeń i dalszej wiedzy, a jej twórcze, indywidualne wzbogacanie i rozwijanie przynosi zwykle powodzenie w działaniu... Żródło: www.pttk.pl/kznw/historia/

 

Kierując się tą ideą zorganizowaliśmy dnia 11 maja 2018r. w naszej szkole spotkanie z Prezesem PTTK MAZOWSZE Panem Mieczysławem Żochowskim. W spotkaniu tym brały udział uczniowie klas IV i V. Daje to początek naszej przyszłej działalności w Szkolnym Kole PTTK. Spotkanie zorganizowała Pani Kamila Orzeł nauczyciel geografii.