POWIATOWA DEBATA PROFILAKTYCZNA PDF Drukuj Email

W dniu 26 lutego 2018 roku w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Drobinie odbyła się debata powiatowa organizowana przez Mazowieckie Kuratorium Oświaty Delegatura w Płocku oraz Komendę Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu w ramach programu profilaktycznego „Narkotyki, dopalacze – nie tędy droga!”.

W debacie wzięło udział 19 szkół z terenu powiatu płockiego reprezentowanych przez trzech uczniów, pedagoga szkolnego oraz dyrektora szkoły.

Na początku spotkania uczniowie z Gimnazjum im. Cypriana Kamila Norwida w Bielsku zaprezentowali spektakl profilaktyczny na podstawie bajki „Jaś i Małgosia”. Następnie pan Bogdan Banaszczak - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Drobinie wraz z pedagogiem szkolnym – panią Martą Kinalską przeprowadzili debatę w formie warsztatowej, której efekty zostały zaprezentowane przez uczniów na koniec zajęć. Cały materiał wypracowany przez uczniów posłuży do opracowania szczegółowego sprawozdania
z organizowanej debaty.

Końcowym punktem spotkania była prezentacja efektów pracy uczniów z Publicznego Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy nad Bzurą w Wyszogrodzie. Na podstawie prezentacji multimedialnej „Ucieczka w mechatronikę” pokazali swoim kolegom i koleżankom sposób spędzania wolnego czasu oraz możliwość rozwijania swoich pasji i zainteresowań.

Dziękujemy wszystkim szkołom uczestniczącym w debacie, a szczególnie organizatorom za możliwość przygotowania tego niecodziennego wydarzenia, jak również wszystkim gościom. Szczególnie podziękowania kierujemy do pani Katarzyny Majewskiej – zastępcy Dyrektora Delegatury w Płocku oraz uczestniczących wizytatorów, pana podinsp. Roberta Koper oraz wszystkich funkcjonariuszy Policji, pana Mariusza Bieńka Starosty Płockiego, pani Lucyny Kęsickiej – Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku, pana Józefa Jerzego Rozkosz - Wójta Gminy Bielsk, pana Jana Boszko – Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród, a także pana Andrzeja Samoraja – Burmistrza Miasta i Gminy Drobin, którzy zechcieli uczestniczyć w debacie.

GALERIA