ŚWIATOWY DZIEŃ TOALET PDF Drukuj Email

W dniu 23 listopada odbył się event profilaktyczny „Świecimy przykładem”, zorganizowany z okazji Światowego Dnia Toalet. Przygotowaliśmy na ten dzień wiele atrakcji związanych z higieną, angażując w nie wszystkich uczniów naszej szkoły, wielu nauczycieli oraz rodziców. Nie zabrakło  również udziału specjalistów zaproszonych do szkoły na tę okoliczność. Na zaproszenie odpowiedzieli: Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku – p. Lucyna Kęsicka z ratownikami – Sławomirem Wiśniewskim i Adamem Nowickim oraz lekarze, a zarazem absolwenci naszej szkoły: Elżbieta Kopcińska (stomatolog), Krzysztof Dylewski (internista, nefrolog) oraz Weronika Guzowska (w trakcie specjalizacji z interny).

 

 

Wydarzenie rozpoczęliśmy od występów artystycznych. Klasy I-III szkoły podstawowej, pod czujnym okiem swoich pań, przygotowały wiersz i kilka  piosenek  promujących zdrowie, czystość i higienę. Klasy Va, Vb, IVb i IVc zaprezentowały się w inscenizacji „Żeby zdrowym być…” przekazując pouczające treści w sposób ciekawy i zarazem zabawny. Wyjątkowego charakteru nadał występ chóru, który zaprezentował się w piosence napisanej specjalnie na okazję tych wydarzeń przez nauczyciela prowadzącego chór – Pawła Sosińskiego. Po części artystycznej przyszedł czas na edukację z zakresu higieny. Rozpoczął ją jeden z naszych zaproszonych gości - lekarz Krzysztof Dylewski – wykładem n/t zasadności częstego mycia rąk i konsekwencji nieprzestrzegania podstawowych zasad higieny, nie tylko w toalecie. Po tym wystąpieniu uczniowie zostali podzieleni na cztery grupy, z których każda miała okazję spotkać się z naszymi gośćmi na pogadankach. Klasy I-III odbyły rozmowy na temat higieny z panią stomatolog Elżbietą Kopcińską. Oczywiście temat higieny jamy ustnej wiódł prym w dyskusjach. Były kolorowe plansze, krzyżówki, instruktaż mycia zębów i mycie zębów w praktyce z użyciem płynu barwiącego osad nazębny, co odbyło się w asyście naszej higienistki szkolnej – p. Izy Ostrowskiej. Klasy IV spotkały się z lek. Weroniką Guzowską, która udzieliła im wyczerpujących informacji n/t wpływu higieny i czystości na zdrowie człowieka. Klasy V i VI miały okazje odbyć zajęcia teoretyczno-praktyczne z ratownikami medycznymi, którzy opowiadali i demonstrowali stosowanie zasad higieny i bezpieczeństwa w swojej codziennej pracy.  Lek. Krzysztof Dylewski spotkał się z klasami VII oraz gimnazjalistami i choć powrócił do tematu higieny, znaczna część spotkania, za sprawą zainteresowania młodzieży tematem, dotyczyła zawodu lekarza – drogi jaką należy pokonać, aby go wykonywać, codziennej praktyki lekarskiej, korzyści i trudności wynikających z pracy w tym zawodzie. Nasi goście – specjaliści w każdej z grup przeprowadzili krótkie podsumowujące quizy,  za udział w których uczestnicy otrzymali drobne „higieniczne” upominki.

Po pogadankach przyszedł czas na poczęstunek, przygotowany przez Radę Rodziców i uczniów, oczywiście ze wszystkimi zasadami higieny. Każdy mógł skosztować co nieco, ale był jeden warunek – dokładne umycie rąk przed posiłkiem. Kontrolę w tym obszarze przeprowadzał „Patrol czystości” powołany na okoliczność  obchodów „Światowego Dnia Toalet”. Potwierdzeniem był „uśmiechnięty” stempel na dłoni, po okazaniu którego grupa odpowiedzialna za catering wydawała przekąski.
W międzyczasie można było zwiedzić Kącik Czystości przygotowany przez klasy I-III SP oraz stoiska poświęcone higienie, przygotowane przez gimnazjalistów, a nawet zasięgnąć porad Perfekcyjnej Pani Domu, w którą wcieliła się jedna z uczennic. Odwiedzający stoiska otrzymywali ulotki związane z czystością i higieną, np. „Jak dbać o czystość w łazience?”, „Higiena dla nastolatków”, a także instrukcję, jak wesprzeć naszą szkołę w konkursie „Wzorowa Łazienka”, w której bierze udział.

Przyszedł wreszcie czas na podsumowanie akcji. Znów cała społeczność szkolna wraz z zaproszonymi gośćmi spotkała się na sali gimnastycznej. Wszyscy zaangażowani w organizację ŚDT otrzymali podziękowania z rąk i ust Dyrektora Szkoły – Bogdana Banaszczaka, a lekarze – absolwenci naszej szkoły, odbierając je odwołali się po krótce do wspomnień z czasów spędzonych w jej murach. Ostatnim punktem programu było wręczenie nagród za udział w konkursach plastycznych zorganizowanych z okazji  tego eventu.

W konkursie dla klas I-III SP laureatami zostali:
I miejsce - Aleksandra Nowalińska z kl. IIa
II miejsce - Błażej Rosiak z kl. IIIc
III miejsce - Anna Mrowińska z kl. Ic

Nagrodzono również 18 uczniów, którzy zakwalifikowali się do II etapu konkursu.

W konkursie plastycznym dla klas wyłoniono zwycięzców:
I miejsce – klasa VIIa
II miejsce – klasa IVb
III miejsce – klasa VIIs

Światowy Dzień Toalet, to wydarzenie, które obchodziliśmy w naszej szkole po raz pierwszy, ale jako że doskonale wpisuje się w program profilaktyczno-wychowawczy szkoły, a przy tym zebrał doskonałe recenzje, mamy nadzieję, że stanie się naszą imprezą cykliczną.

Pomysłodawczynią eventu profilaktycznego jest p. Małgorzata Mikołajewska – nauczyciel plastyki i opiekun konkursu „Wzorowa Łazienka” na terenie naszej szkoły, współorganizatorką – p. Kinga Czernik – nauczyciel informatyki i opiekun SU. Każdy sukces ma jakąś matkę, nasz ma dwie Puszcza oczko, jednak na ten sukces przekuła się również praca innych osób, dlatego serdecznie dziękujemy za wsparcie i wszelką pomoc wszystkim zaangażowanym w tę akcję:

  • Gościom, którzy odpowiedzieli na nasze zaproszenie: p. Lucynie Kęsickiej, lek. Elżbiecie Kopcińskiej, lek. Weronice Guzowskiej, lek. Krzysztofowi Dylewskiemu, p. Sławomirowi Wiśniewskiemu, p. Adamowi Nowickiemu,
  • Dyrekcji: p. Bogdanowi Banaszczakowi, p. Lenie Wójcik, p. Elżbiecie Orłowskiej,
  • p. Izie Ostrowskiej,
  • nauczycielom (kolejność przypadkowa Uśmiech): Renacie Jędrzejewskiej, Julicie Taflińskiej, Pawłowi Sosińskiemu, Marcie Kinalskiej, Elżbiecie Ogrodzińskiej, Marzennie Grodkiewicz, Katarzynie Romanowskiej, Ewie Szumańskiej, Oldze Skierskiej, Sylwii Breńskiej-Piekut, Justynie Gomulskiej, Annie Wierzbickiej, Edycie Jarzębowskiej, Agnieszce Bedyk, Elżbiecie Gąbińskiej, Monice Mikołajewskiej, Małgorzacie Polatowskiej, Małgorzacie Witkowskiej, Joannie Komorowskiej, Małgorzacie Lasockiej, Edycie Redzie, Grażynie Zielińskiej, Magdzie Cecelskiej, Kaziemierze Kamińskiej, Agnieszcze Jaszczak, Marcinowi Sajurowi, Małgorzacie Szmulewicz, Iwonie Lemanowicz
  • Radzie Rodziców: p. Agnieszce Bogdańskiej, p. Justynie Błaszkowskiej, p. Joannie Czaplińskiej, p. Georginie Spychała
  • sponsorom:

-       Sklepowi zoologiczno-wędkarskiemu w Drobinie – Kamil Lemanowicz,

-       Państwu Marzenie i Edwardowi Wiśniewskim,

-       Państwu Marioli i Mariuszowi Skierkowskim,

-       OSK Nauka Jazdy – Wojciech Grodkiewicz,

-       Radzie Rodziców,

-       Sklepikowi szkolnemu,

-       Sklepowi z artykułami wielobranżowymi w Drobinie, ul. Polna


M. Mikołajewska
K. Czernik

GALERIA