PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ PDF Drukuj Email

W dniu 14 czerwca 2017 r. w Zespole Szkół w Drobinie odbyło się podsumowanie działań całego roku szkolnego 2016/2017. Podsumowanie dotyczyło różnych aspektów działalności szkoły.  Naszymi gośćmi byli radni Rady Miejskiej w Drobinie, Burmistrz Miasta i gminy Drobin pan Andrzej Samoraj, proboszcz Ksiądz Andrzej Kucharczyk oraz rodzice. Wystąpiły dzieci, przedstawiając swoje dokonania, nauczyciele wspierani przez dzieci i młodzież, jak również przedstawiciele Rady Rodziców. Prezentowały się klasy I-III, PAT, wolontariat,  zuchy i harcerze, samorząd uczniowski, sklepik, grupa taneczna, SKO. Przedstawiono osiągnięcia w dziedzinie sportu, muzyki, plastyki , konkursach fotograficznych i innych. GALERIA

Pokazano, gdzie wyjeżdżały dzieci i młodzież, jakie były uroczystości szkolne, jak dbano o bezpieczeństwo i jak współpracowano z instytucjami. Uczennica Natalia Dziurlik opowiedziała o swoich osiągnięciach- stypendium Orlenu. Przedstawiono również ostatni tomik poezji. Oprócz prezentacji multimedialnych , występów dzieci i młodzieży można było obejrzeć prace, dyplomy i puchary wystawione na Sali konferencyjnej i parterze budynku B.