DZIAŁANIA ZAPLANOWANE W PROJEKCIE COMENIUS na rok 2014/2015

 

  1. Stworzenie ilustrowanego „Europejskiego Słownika Pracy”.
  2. Broszura dotycząca realizacji projektu przygotowana dla społeczności lokalnej i sąsiednich szkół.
  3. Kalendarz wielojęzyczny.
  4. Nauka narodowego tańca jednego z krajów partnerskich.
  5. Nauka pisania CV oraz listu motywacyjnego w różnych językach.
  6. Prezentacja multimedialna na temat wszystkich działań w ramach dwuletniego projektu.

 

Zapraszamy do współpracy uczniów i nauczycieli!