Informacja o rajdzie rowerowym

Ponownie zapraszamy na rajd rowerowy w dniu 1.08.2014 . Rajd rozpocznie się o godzinie 1100 z boiska szkolnego przy Zespole Szkół w Drobinie. Grupy uczestników rajdu powinny stawić się w miejscu startu do godziny 1045 w dniu startu. Organizatorzy rajdu proszą o zgłaszanie do dnia 28.07.2014r. kompletnych grup od 3 do 5 osób + opiekun – osoba pełnoletnia dla uczniów klas szkoły podstawowej w następujących przedziałach wiekowych:

  • dzieci klas 1-4
  • dzieci klas 5-6
  • dzieci klas gimnazjalnych

Trasa rajdu będzie zorganizowana drogami w obszarze wsi: Świerczyn, Bęchy, Dobrosielice Pierwsze, Dobrosielice Drugie, Wilkęsy, Kowalewo, Dziewanowo, Świerczynek. Szczegółowe informacje trasy rajdu dla konkretnych grup wiekowych przedstawimy przed startem – każda z grup otrzyma mapę z rozmieszczonymi punktami kontrolnymi. Rajd będzie jednocześnie konkursem z nagrodami, w którym na czterech punktach konkursowo-kontrolnych (rozmieszczonych na trasie rajdu w kolejności zależnej od grupy wiekowej) jego uczestnicy będą mogli sprawdzić swoją wiedzę z zakresu: przyrody, pierwszej pomocy, zasad ruchu drogowego oraz topografii. Oceniane będzie również przygotowanie roweru i uczestnika rajdu do turystycznego poruszania się po drodze publicznej ze szczególnym uwzględnienie zasad bezpiecznego ruchu. Wygra grupa która zdobyła największą ilość punktów (szczegółowe informacje przed startem). Wszyscy uczestnicy rajdu muszą posiadać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na formularzu dołączonym do tej informacji - do pobrania ze strony lub osobiście w sklepie „Wszystko dla Zwierząt” p. Fronczaka ( plac św. Floriana ) lub Przychodni Weterynaryjnej VetArt p. Pacuły ( ul. Szkolna 17a).

Wszystkich zmęczonych uczestników rajdu po dojechaniu na metę zapraszamy na lody!!!Uśmiech

Zgłoszenia grup uczestników proszę przekazywać telefonicznie na następujące numery telefonów:

669 621 426 – Piotr Jarzębowski

604 948 946 – Marcin Fronczak

888 665 121 – Ludmiła Pacuła

Nagrody dla pierwszych trzech grup które zdobyły największą ilość punktów.

Zapraszamy – Rada Rodziców Zespołu Szkół w Drobinie.

Zgoda rodziców/opiekunów prawnych na rajd rowerowy - Pobierz formularz