"KOCHAM POLSKĘ - PODAJ DALEJ"

„KOCHAM POLSKĘ - PODAJ DALEJ”,

czyli sztafeta pokoleń


1. Powód spotkania: obchody 95. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
2. Czas i miejsce: sobota 9 listopada 2013 r., godz. 9.00- 12.00 (lub nieco dłużej), boisko przy ZS w Drobinie, szkolna sala konferencyjna.
3. Cele:
- wychowanie patriotyczne i obywatelskie poprzez obchody Święta Niepodległości w nietypowy sposób;
- promowanie aktywności fizycznej niezależnie od wieku;
- budowanie więzi między przedstawicielami różnych pokoleń i środowisk.
4. Przebieg: bieg sztafetowy, poczęstunek, wspólne śpiewanie pieśni żołnierskich i patriotycznych, tworzenie współczesnej definicji patriotyzmu.
5. Uczestnicy: uczniowie i rodzice klas Va i Vb SP w Drobinie oraz IIa i IIIb gimnazjum w Drobinie; członkowie Koła Emerytów i Rencistów  w Drobinie i Stowarzyszenia NASZ DROBIN; Dyrekcja i nauczyciele ZS w Drobinie; inne zaproszone osoby; ( w sumie ok. 70 osób).
6. Ważne: strój sportowy - uczestnicy biegu; strój galowy - pozostali uczestnicy spotkania; życzliwość i dobry humor - wszyscy obecni ;-).