SZKOŁA WSPÓŁPRACY - Ogłoszenie

Ogłoszenie

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgłaszanie się zainteresowanych osób do udziału rodziców w projekcie „SZKOŁA WSPÓŁPRACY. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”, który realizowany będzie w terminie od 15.01.2014 r. z założeniem dwuletniego okresu jego realizacji.

Zgłoszenia kandydatów  przyjmowane będą w sekretariacie szkoły i lub przez Radę Rodziców pod numerem telefonu  669 621 426 w terminie do 15.12.2013r. , a następnie osoby zakwalifikowane  zostaną powiadomione o ich wyborze w terminie do 10.01.2014r.

Osoby  realizujące  to zadania  wezmą między innymi udział w szkoleniach wyjazdowych mających na celu przygotowanie ich do roli  lidera w swojej szkole.

 

Rada Rodziców

Więcej informacji:

SZKOŁA WSPÓŁPRACY - strona internetowa

SZKOŁA WSPÓŁPRACY - harmonogram