Rada Rodziców - Ogłoszenie

Drodzy Rodzice

Uprzejmie przypominamy o naszym zobowiązaniu wobec dzieci, które realizujemy poprzez wnoszenie opłat na konto Rady Rodziców Zespołu Szkół w Drobinie.

Dzięki nim poprawiamy warunki nauki i rozwoju dzieci.

Opłaty w wysokości 20 zł - za pierwsze i drugie dziecko w rodzinie oraz 10 zł - za trzecie dziecko należy przekazywać do wychowawców klas lub wpłacać bezpośrednio na konto:

 

Rada Rodziców

Zespołu Szkół w Drobinie

ul. Szkolna 3, 09-210 Drobin

BS "Mazowsze" O/Drobin

29904210680420024420000010

tytułem: nazwisko ucznia i klasa

 

Rada Rodziców