T.T.M. (To Tylko My) – znów bisuje

T.T.M. big band szkolny działający w Zespole Szkół w Drobinie na stałe wpisał się już w krajobraz kulturalny szkoły, miasta, powiatu, a nawet stolicy. W ciągu roku szkolnego 2012/2013 nasi uczniowie dali 22 koncerty.
Jednym z najważniejszych był koncert podczas XXV Dni Drobina. Zaprezentowanie się przed własną publicznością było dla zespołu niezmiernie ważne. Wśród publiczności byli rodzice, dziadkowie, a czasem całe rodziny szkolnych muzyków. Zachwytu słuchaczy nie było końca, o czym świadczyły owacyjne brawa i prośba o bis. Był to niezapomniany czas i wspaniała możliwość zaprezentowania, jak można przekuć ciężką i systematyczną pracę uczenia się gry na instrumentach, poświęcania wielu godzin na próby, po to, aby następnie czerpać radość z prezentowania efektów swojej pracy.

Jako nauczyciele wiemy, że jednym z najważniejszych zadań, jakie mamy do spełnienia jest odkrywanie talentów i inspirowanie uczniów do działania.                
Potwierdzeniem tych słów są kolejne koncerty, które miały miejsce podczas Dni Bielska i V Pikniku Seniora w Drobinie. Tu należy dodać, iż mimo wakacyjnego terminu pikniku, młodzież stawiła się niemal w 100%. Ich poczucie humoru udzieliło się wszystkim uczestnikom. Dotrzymując obietnicy składanej przy wielu koncertach dyrygentowi (p. Bogdanowi Banaszczak) młodzież poprowadziła orkiestrowy wężyk grając i tańcząc wspólnie z seniorami.
Na koniec wspólnego sezonu artystycznego 2012/2013, osoby prowadzące zespół, tj. p. Bogdan Banaszczak i p. Grażyna Zielińska, składają serdeczne podziękowania wszystkim uczniom za ciężką i wytrwałą pracę, rodzicom za cierpliwość i pomoc w uczestniczeniu dzieci w zajęciach, Dyrekcji Zespołu Szkół w Drobinie za stworzenie warunków do pracy oraz Orkiestrze OSP w Drobinie za współpracę i udostępnienie instrumentów.