DNI BEZPIECZNEGO INTERNETU W ZESPOLE SZKÓŁ W DROBINIE

W dniach 11 II – 1 III 2013r. w Zespole Szkół w Drobinie obchodzone były
Dni Bezpiecznego Internetu.
Nauczyciele - informatycy zaplanowali program DBI, dzieląc działania na trzy etapy.

Pierwszy etap polegał na promowaniu idei DBI wśród uczniów naszej szkoły. W ramach tych działań, na wszystkich etapach edukacyjnych przeprowadzone zostały spotkania, podczas których uczniom zaprezentowany został filmowy materiał  edukacyjny adekwatny dla poszczególnych grup wiekowych,  poświęcony zagrożeniom wynikającym z korzystania z Internetu oraz zasadom bezpiecznego poruszania się w sieci. W czasie spotkań z uczniami do ich świadomości przemawiała także Pani Dyrektor Bożena Woźniak, podkreślając wagę problemu.
Informacji na temat bezpiecznego korzystania z Internetu uczniowie mogli również poszukiwać na gazetkach ściennych, które zawisły w każdym z budynków naszej szkoły, a ich tematem były: zasady dobrego wychowania w Internecie, problem uzależnienia od komputera i Internetu, zagrożenia związane z Internetem, zasady bezpiecznego korzystania z Internetu oraz propozycje bezpiecznych stron i gier dla dzieci.

Nasza kampania promująca nie ograniczała się jedynie do działań na terenie szkoły. Uczniowie wraz z opiekunami ruszyli na ulice naszego miasta z przygotowanymi wcześniej ulotkami i transparentami. Odwiedzaliśmy sklepy, urzędy,  nie omijając przechodniów, by dotrzeć do jak najszerszej grupy odbiorców.

Kolejnym etapem były działania wychowawców klas, które polegały na przeprowadzeniu zajęć edukacyjno-wychowawczych  związanych z tematem bezpieczeństwa w Internecie – w formie warsztatów, pogadanek. Uczniowie w czasie zajęć m.in. opracowywali Kodeks Internauty, planowali kampanię reklamową, wypełniali ankiety, projektowali ulotki promujące idee DBI, wczuwali się w sytuację ofiar i świadków cyberprzemocy i spisywali zasady postępowania w określonych sytuacjach, zastanawiali się nad przyczynami przestępstw popełnianych w cyberprzestrzeni.

Najmłodsi uczniowie przygotowali wystawę prac plastycznych pod hasłem „Bezpieczne dzieci w sieci”, którą można podziwiać na II piętrze budynku A.