KONKURS PLASTYCZNY PDF Drukuj Email

Regulamin Gminnego Konkursu Plastycznego z okazji Dnia Ziemi 2019

„Czy jesteś mały, czy jesteś duży - czyste powietrze Ci służy”

Organizatorem konkursu jest Urząd Miasta i Gminy w Drobinie oraz Miejsko-Gminne Przedszkole w Drobinie

Prace muszą ściśle dotyczyć tematyki Konkursu i spełniać następujące warunki:

1)   I grupa wiekowa – przedszkola i klasy I-III szkół podstawowych – plakat ekologiczny z hasłem, technika dowolna, format papieru A3 (lub zbliżony), praca płaska;

2)   II grupa wiekowa – klasy IV-VI szkół podstawowych – komiks łączący w sobie zarówno część plastyczną, jak i tekstową, technika dowolna;

3)   III grupa wiekowa – klasy VII-VIII szkół podstawowych oraz III klasy gimnazjum – wiersz dotyczący przedmiotowej tematyki, format papieru A4.

Pracę należy podpisać na odwrocie  wpisując: imię i nazwisko autora pracy oraz jego wiek, grupę wiekową, a także nazwę i adres szkoły. W przypadku prac wykonywanych w II grupie wiekowej – kartkę z ww. danymi można doczepić do komiksu. Zgłoszona praca powinna być wykonana samodzielnie. Prace należy złożyć do 6 maja 2019 r. do p. Kaminskiej K. sala 18a