Mądry Pinokio po szkodzie

Uczniowie klasy IVb i IVc wiele nauczyli się dzięki bohaterowi lektury C. Collodiego. Dowiedzieli się, że nie należy kłamać, wagarować czy nieustannie leniuchować. O przygodach Pinokia- pajacyka z rosnącym nosem opowiadali, prezentując przygotowane przez siebie kukiełki, pacynki lub marionetki. Efekty ich pracy mogliśmy podziwiać na szkolnym korytarzu i w sklepiku.

 
Zabawa karnawałowa 2014

W dniu 11 lutego 2014 r. wychowawcy świetlicy szkolnej zorganizowali Zabawę Karnawałową. Uczestnikami byli uczniowie klas I-III. Zabawę uczniów poprzedziła inscenizacja wiersza "Żuraw i czapla" Jana Brzechwy przygotowana przez uczniów klasy IIc SP w Drobinie pod kierunkiem Aliny Marcinkowskiej oraz inscenizacja wiersza Marii Terlikowskiej "Dwunastu braci" przygotowana przez uczniów klas I-III uczęszczających do świetlicy szkolnej pod kierunkiem Małgorzaty Lasockiej. Po części artystycznej wszyscy uczniowie bawili się przy muzyce dyskotekowej ulubionych zespołów. Pragniemy również serdecznie podziękować  wszystkim rodzicom, którzy pomogli w przygotowaniu strojów dla dzieci i zaszczycili nas swoją obecnością w tym dniu. W  części artystycznej udział wzięli uczniowie: Łukasz Sulkowski, Olga Piotrowska, Julia Gromadzińska, Natalia Kozłowska, Dominika Lepczak, Aleksandra Milewska, Łukasz Cichocki, Krzysztof Chrobociński, Zuzanna Stefańska, Weronika Maciejewska, Weronika Witkowska, Natalia Olszewska, Dominik Witkowski, Damian Suchacz, Paulina Kwasiborska, Oliwia Skierkowska, Oliwia Kardasz, Julian Pacuła, Bartosz Sparty, Kinga Ziółkowska.

 
Walentynki

Walentynki to czas, kiedy warto zadbać o tych, których lubimy, kochamy, którzy są dla nas ważni. Sklepik szkolny postarał się, aby ten dzień był naprawdę wyjątkowy. Przygotowaliśmy dla klientów mnóstwo atrakcji, a wśród nich kramik z upominkami, słodkości, piosenki o miłości oraz inne niespodzianki.

 
WODA – NIE MARNUJĘ

W czwartek, 6 lutego,  gościliśmy trenerów Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku.   Pani Emilia Winiarska i pan Ludwik Ryncarz spotkali się z uczniami klasy IVa oraz Vc. Celem warsztatów było zapoznanie uczniów z potrzebą, a wręcz koniecznością  oszczędzania wody i ochrony jej zasobów.  Zajęcia teoretyczne zwieńczone zostały wykonaniem plakatów. Uczniowie mieli tez okazję zbadać właściwości wody. Takie praktyczne działania bardzo przypadły uczniom do gustu.

 
KONKURSY W RAMACH PROJEKTU COMENIUS!

KONKURSY W RAMACH PROJEKTU COMENIUS!


Zespół Comeniusa ogłasza dwa nowe konkursy:


1. Konkurs wiedzy o krajach partnerskich projektu Comenius 2013 – 2015
Regulamin konkursu
Konkurs adresowany jest do uczniów klas VI Szkoły Podstawowej oraz wszystkich klas gimnazjum. Pytania konkursowe dotyczą najważniejszych zagadnień z zakresu geografii, tradycji, historii, kultury i religii krajów partnerskich projektu Comenius (Hiszpanii, Słowenii, Czech i Turcji). Konkurs przebiegać będzie w formie pisemnej  w języku polski oraz składać się będzie z zadań zamkniętych.
Termin i miejsce konkursu: 13. 02. 2014 r. (6 godzina lekcyjna), sala konferencyjna.
Temat konkursu: Kraje partnerskie w projekcie Comenius 2013 – 2015
Uczniowie chętni do wzięcia udziału mogą zapisać się u wychowawców najpóźniej na 2 dni przed terminem konkursu (do 11 lutego 2014r)
Wszyscy uczestnicy konkursu piszą ten sam test w tym samym miejscu i o tym samym czasie.
Laureaci – zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymują nagrody rzeczowe. Pozostałe dwa miejsca wyróżnione zostają dyplomem.
Wyniki zostaną ogłoszone 14 lutego i umieszczone na stronie internetowej szkoły. Nagrody i dyplomy wręczone zostaną 14 lutego.


2. Konkurs plastyczny na Logo projektu Comenius.
1.    Konkurs skierowany jest do uczniów klas 4 – 6 S.P. oraz wszystkich gimnazjum.
2.    Kryteria:
- praca wykonana samodzielnie na kartce bloku rysunkowego formatu A 4.
- projekt logo należy wykonać tradycyjnymi technikami plastycznymi: (np. kredkami, ołówkiem, mazakami, farbami, wydzieranka itd.).
- Logo musi informować o specyfice projektu, czyli edukacji osób niepełnosprawnych/ przekraczania przez nich granic lub/i informować o współpracy pomiędzy państwami partnerskimi.
- Logo powinno przede wszystkim zawierać obrazy/grafikę, napis: Comenius i tytuł projektu w języku angielskim: „Crossing the borders”. Nie dopuszcza się stosowania napisów w języku polskim.
- Logo może zawierać flagę Unii Europejskiej, powinno zawierać flagi państw partnerskich: Polskę, Słowenie, Hiszpanię, Czechy i Turcję.
- jedna osoba może oddać tylko jedną pracę, podpisaną imieniem, nazwiskiem oraz klasą z tyłu pracy.
5. Konkurs odbywa się w dwóch etapach: szkolnym i europejskim.
6. Etap szkolny odbywa się w Zespole Szkół w Drobinie.
7. Nieprzekraczalny termin zgłaszania projektów do szkolnego etapu to 12 lutego 2014 r., należy je przekazać swoim wychowawcom.
8. Etap europejski w formie głosowania internetowego odbędzie się w od 15 – 28 lutego 2014 r.
8. W ocenie projektów jury, będzie brało pod uwagę: samodzielność ucznia (niedopuszczalne jest wykonanie projektu np. przez osoby dorosłe), estetykę i oryginalność wykonania, adekwatność do tematu oraz pomysłowość. Najlepsze logo zostanie weźmie udział w 2 etapie konkursu, gdzie będzie konkurować ze zwycięskimi pracami z krajów partnerskich.

 
STYPENDIA NAUKOWE BURMISTRZA MIASTA I GMINY DROBIN ZA I SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2013/2014

STYPENDIA NAUKOWE BURMISTRZA MIASTA I GMINY DROBIN

ZA I SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2013/2014

SZKOŁA PODSTAWOWA

imię i nazwisko ucznia

klasa

średnia ocen

1.

Aleksandra Felkowska

IV c

5,27

2.

Kinga Piórkowska

IV c

5,27

3.

Weronika Stępińska

IV a

5,20

4.

Wiktoria Gramińska

V b

5,09

5.

Klaudia Górecka

V b

5,09

GIMNAZJUM

imię i nazwisko ucznia

klasa

średnia ocen

1.

Małgorzata Kamińska

I D

5,0

2.

Monika Jędrzejewska

III B

5,0

3.

Maria Grodkiewicz

II A

4,93

4.

Patrycja Lewandowska

II C

4,92

5.

Tobiasz Karbownik

I A

4,92

6.

Aleksandra Laskowska

II A

4,86

7.

Dorota Korzeniewska

III D

4,81

Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy i życzymy utrzymania wysokiej formy do końca roku szkolnego, bo za drugi semestr także można uzyskać stypendium na kolejne 6 miesięcy.

A tym nominowanym, którzy tylko z powodu ograniczonej liczby miejsc w czołówce, tym razem nie otrzymają tego wyróżnienia za trud półrocznej dobrej uczniowskiej pracy, gratulujemy bardzo dobrych wyników i życzymy dogonienia punktowanych miejsc już za kilka miesięcy.

 
Spotkanie z Panią Sędzią Anną Marią Wesołowską

„Świadomość i znajomość prawa to niezwykle ważne kwestie w naszym życiu i należy je wdrażać już od najmłodszych lat” - uważa sędzia Anna Maria Wesołowska, która od dawna uczestniczy w procesie szerzenia świadomości prawnej dzieci i  młodzieży.
"Jak uchronić się przed konfliktem z prawem?" to temat, na który rozmawiała z uczniami w Zespole Szkół w Drobinie podczas spotkania zorganizowanego przez Stowarzyszenie „NASZ DROBIN” w ramach międzypokoleniowego projektu finansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.
Anna Maria Wesołowska uświadamiała młodych ludzi, gdzie istnieją granice między głupstwem a przestępstwem, żartem a wykroczeniem. Pani Sędzia upatruje przyczyny tego stanu w zacierających  się młodzieży  granicach między tym, co jest dobre, a co złe. Bogato ilustrując przykładami zaczerpniętymi z pracy sędziowskiej, przedstawiała konsekwencje łamania prawa przez młodych ludzi. Wśród omówionych zagadnień znalazły się takie jak: wyśmiewanie, kopanie, bicie, niszczenie mienia, rozbój, demoralizacja, podrabianie dokumentów, zbyt wczesna inicjacja seksualna.
Sędzia Wesołowska wiele uwagi poświęciła też problemowi cyberprzemocy wśród młodzieży. Cyberprzestrzeń, z której korzystają już 3-4 latki, niesie ze sobą wiele niebezpieczeństw. Napotykają na nie dzieci i często nie są tego zupełnie świadome. Nawiązywane przez nie znajomości mogą skończyć się tragicznie i wielokrotnie tak się dzieje. Pani Sędzia zachęcała dzieci do rozmów z dorosłymi i proszenia o pomoc w sytuacjach trudnych. Uwrażliwiała na konieczność reagowania na krzywdę drugiej osoby.
Podczas wizyty Pani Anna Maria Wesołowska zachęcała młodzież do aktywnego włączania się w edukację prawną poprzez tworzenie w szkołach tzw.” kącika prawnego”. Powinny się w nich znaleźć podstawowe informacje prawne, które odnoszą się do życia młodych ludzi i ich rodzin.
Uczniowie podczas wizyty gościa mogli dowiedzieć się również wiele o pracy sędziego, pracy w sądzie, a także o wymaganiach tego zawodu i ścieżce edukacyjnej. Mieli okazję przymierzyć togę sędziowską i wziąć do ręki łańcuch, istniała możliwość zadawania pytań, otrzymania autografu oraz zrobienia z gościem zdjęcia.
Podczas drugiego spotkania, w którym   uczestniczyli rodzice i dziadkowie Pani Sędzia omówiła kwestie dotyczące ochrony młodzieży przed przemocą i konfliktami z prawem, a także rozwijaniu dialogu międzypokoleniowego na rzecz rozwiązywania konfliktów rodzinnych.  Pani sędzia uświadamiała, że coraz więcej młodych ludzi staje przed sądem, coraz młodsi dokonują kradzieży, rozboju, sięgają po alkohol, narkotyki, rozpoczynają współżycie seksualne. Poruszyła także zagadnienia dotyczące niebezpieczeństw, które czyhają na nasze dzieci i młodzież w Internecie. Zwróciła uwagę na problemy przemocy fizycznej i psychicznej w rodzinie. Sędzia Wesołowska omawiając przepisy prawa, powoływała się na własne doświadczenia z sali rozpraw.  Pani Anna Maria Wesołowska szczególnie uwrażliwiała dorosłych, jak ważna jest umiejętność słuchania i rozmawiania z młodym człowiekiem.

 
Sędzia Anna Maria Wesołowska w Drobinie

28 stycznia 2014 r. do Drobina przyjedzie Anna Maria Wesołowska, sędzia w stanie spoczynku, doradca Rzecznika Praw Dziecka, edukatorka prawna i oczywiście gwiazda serialu dokumentalnego TVN „Sędzia Anna Maria Wesołowska” . Anna Maria Wesołowska przyjedzie do Drobina na zaproszenie Stowarzyszenia Nasz Drobin oraz Burmistrza Miasta i Gminy Drobin Sławomira Wiśniewskiego. Sędzia Wesołowska weźmie udział w dwóch spotkaniach Zespole Szkół w Drobinie. 28 stycznia, we wtorek, o godz. 13.00 - spotkanie dla uczniów „Jak uchronić się przed konfliktem z prawem”. 28 stycznia, we wtorek, o godz. 17.00 - otwarte spotkanie przeznaczone dla rodziców oraz dziadków i babć dotyczące ochrony młodzieży przed przemocą i konfliktami z prawem, a także rozwijaniu dialogu międzypokoleniowego na rzecz rozwiązywania konfliktów rodzinnych. Wizyta Anny Marii Wesołowskiej została zorganizowana w ramach projektu „Międzypokoleniowe Centrum Aktywności Obywatelskiej”, realizowanego przez Stowarzyszenie Nasz Drobin ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

PODSUMOWANIE SEMESTRU DLA RODZICÓW

28 stycznia 2014 r. 15.30 – zebranie ogólne dla rodziców ( duża sala gimnastyczna)

16.00 – 17.00 zebrania klasowe z wychowawcami

17.00 - spotkanie otwarte z sędzią Panią Anną Marią Wesołowską

 
Zaproszenie dla rodziców

21 stycznia 2014 r. w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Drobinie  organizujemy spotkanie dla rodziców z Lidią Woć – byłą Nadkomisarz Wydziału Komendy Głównej Policji w Warszawie i  członkinią Krajowej Rady Przeciwdziałania Narkomanii przy Prezesie Rady Ministrów.


Pani Lidia Woć jest  obecnie konsultantką i trenerką zajmującą się kwestiami uzależnień i certyfikowanym specjalistą  w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie.
Podczas spotkania „Uzależnienia – co należy wiedzieć, jak interweniować, jak pomagać?”, Pani Komisarz podzieli się z rodzicami wiedzą, przydatną nie tylko rodzicom dorastającej młodzieży, ale również i młodszych pociech.


Początek spotkania o godzinie 16.00.


Po spotkaniu odbędą się konsultacje indywidualne z zainteresowanymi osobami.


SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 
Spotkanie z przedstawicielką Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR w Płocku

13 stycznia odbyło się spotkanie terapeuty ds. uzależnień z uczniami gimnazjum. Adresatami tego spotkania byli trzecioklasiści, którzy już za moment opuszczą, nie tylko naszą szkołę, ale środowisko rodzinne, podejmując edukację poza miejscem zamieszkania.
Dlatego głównym  celem zajęć  było dostarczanie młodzieży odpowiednich i rzetelnych informacji n/t mechanizmów i  szkodliwości uzależnienia od środków psychoaktywnych, alkoholu, nikotyny, ukierunkowywanie jej na dokonywanie właściwych wyborów i  podejmowania samodzielnych, racjonalnych decyzji, upowszechnianie informacji o możliwościach terapii i leczenia uzależnień             ( program” FRED w Płocku”).
Zaproszony gość aktywizował młodzież poprzez zadawanie pytań, wspólne wyjaśnianie wątpliwych kwestii. Ponadto urozmaicał zajęcia rzeczywistymi przykładami z własnej pracy terapeutycznej. Po zakończeniu spotkania istniała również możliwość indywidualnych konsultacji.

 

 
Konkurs - Aktywni dla klimatu

plakat promujcy konkurs

Plakat w wersji PDF

EKOGROSZKI ruszają do akcji!

EKOGROSZKI to nazwa zespołu który reprezentując nasze gimnazjum przystąpił do ogólnopolskiego konkursu „Aktywni dla klimatu”. Należą do nich: Natalia Spadło, Aleksandra Reda, Oliwia Siestrzykowska, Wiktoria Rybicka oraz Karolina Głowacka – uczennice klasy Ia i Ib. Opiekunem Ekozespołu jest Agnieszka Bedyk. Konkurs jest częścią kampanii edukacyjnej „ Zmieniaj nawyki – nie klimat!” mającej na celu upowszechnienie wiedzy na temat zmian klimatycznych. Skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu całej Polski. Organizatorem konkursu jest Fundacja Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Warszawie, a dofinansowany jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Aby wziąć udział w konkursie, należało stworzyć Ekozespół z 5 aktywnych uczniów, którzy pod kierunkiem nauczyciela będą reprezentować szkołę w konkursie. Następnie zarejestrować się poprzez panel komunikacyjny, znajdujący się na stronie internetowej, by w końcu zacząć zabawę z ekologią. Konkurs przebiega w dwóch etapach. Jego celem jest rozpowszechnianie wiedzy na temat zmian klimatycznych i metod przeciwdziałania tym zmianom oraz poszerzenie świadomości społecznej w dziedzinie ekologii. W ramach zadań, uczestnicy zgłębiają wiedzę na temat klimatu, poznają formy ochrony klimatu, podejmą własne działania w tej dziedzinie. Ponadto uczą się różnych form współpracy ze społecznością szkolną i lokalną oraz poznają zasady przeprowadzania akcji społeczno – promocyjnej tj. zbiórki elektroodpadów w swoim regionie. W chwili obecnej EKOGROSZKI zbierają potrzebne dane, aby stworzyć ekologiczną mapę gminy Drobin. Przeprowadzone ankiety, przybliżą nam sposób myślenia o ekologii mieszkańców gminy. Więcej o konkursie na http://stopzmianomklimatu.pl/ w zakładce Aktywni dla klimatu.

Agnieszka Bedyk

 
Więcej artykułów…
«pierwszapoprzednia515253545556575859następnaostatnia»

Strona 55 z 59
 

LOGO SZKOŁY

pobierz

Godziny lekcyjne

  1. 800 - 845
  2. 855 - 940
  3. 950 - 1035
  4. 1045 - 1130
  5. 1150 - 1235
  6. 1250 - 1335
  7. 1345 - 1430
  8. 1440 - 1525
  9. 1535 - 1620

LogowanieGościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 37 gości